مسئولیت پذیری به این معنا است که فرزند ما قدرت تصمیم گیری مناسب و مؤثر داشته باشد تا بتواند در پی این تصمیم ها به نتایج مثبتی در زندگی دست یابد؛ بنابراین، انجام کارهای منزل بردن باله ها، شستن ظرف ها، مرتب کردن رختخواب، جمع کردن بستر و... گرچه برای اداره منزل، اهمیت دارند و زمینه های مسئولیت پذیری را فراهم می‌آورند اما به معنای مسئولیت پذیری فرزند نیستند.

برخی از نشانه های فرزند مسئولیت پذیر را با هم مرور می‌کنیم.
1- درتصمیم گیری ها متزلزل نیست و به طور معمول تصمیم های درستی می‌گیرد.
2- می‌تواد بر خلاف تصمیم گروه همسالان تصمیم بگیرد.
3- انتخاب راهی از بین راه های گوناگون برایش سهل و راحت است.
4- به طورمعمول به انجام کارهای ساده قانع نمی‌شود و مایل است وظایف جدی تر و پیچیده تری را به عهده بگیرد.
5- هدف ها و علایق گوناگونی دارد.
6- وظایف خود را بدون یاداوری یا دستور دیگران (والدین) انجام می‌دهد.
7- بدون جر و بحث، به محدودیت هایی که از سوی والدین وضع شده اند، احترام می‌گذارد و آنها را رعایت می‌کند.
8- توان حل مشکلات خود را دارد.
9- مسئولیت نتیجه اعمال و رفتار خود را می‌پذیرد.
10- برای کارهایی که انجام می‌دهد دلیل دارد.
11- در صورتی که مرتکب اشتباهی شود، به اشتباه خود اعتراف می‌کند.
12- در ناکامیهایش دیگران را مقصر نمی‌داند.
13- به پیمان هایی که می‌بندد (قول هایی که می‌دهد) عمل می‌کند.
14- تا جایی که در توان دارد، قوانین و مقررات اجتماعی را زیر پا نمی‌گذارد.

 
 
منبع: میگنا