پایگاه تابستانی کلاس‌های دهم و یازدهم (به صورت حضوری)

دبیرستان علامه بحرالعلوم در راستای بهروری هرچه بهتر دانش آموزان خود پایگاه تابستانی تشکیل داده است.
 

دبیرستان علامه بحرالعلوم در راستای بهروری هرچه بهتر دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم به صورت حضوری پایگاه تابستانی تشکیل داده است.
این پایگاه در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به صورت حضوری از تاریخ 4 مرداد 1400 لغایت 10 شهریور 1400 از ساعت 08:00 الی 13:00 دایر می باشد.