برگزاری آزمون جمع بندی جامع پایه دوازدهم

با توجه به پایان کلاس های تابستانی آزمون جمع بندی جامع پایه دوازدهم طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

طبق گزارشات قبلی پس از اتمام دوره تابستانه مجموعه بحرالعلوم، آزمون جامعی به صورت تستی از دانش آموزان پایه دوازدهم اخذ خواهد شد.

لازم به ذکر است این آزمون در روز شنبه 20 شهریور برگزار خواهد شد. دانش آموزان این پایه در روز آزمون آمادگی کامل داشته باشند. این آزمون در روند تحصیلی آنها تاثیر خواهد داشت.