ویژه دوازدهم

برنامه هفته چهارم اردیبهشت

برنامه جمع بندی هفته چهارم اردیبهشت جهت آمادگی آزمون ۲/۲۶:(ویژه پایه دوازدهم)
شنبه۲/۲۰: 
۱.دوره درس گسسته فصل۱تا۳ و حل تست های ارسالی/زیست۳ فصل۱تا۴ و حل تست های ارسالی
۲.دوره درس فارسی دوازدهم درس۱تا۱۸ وحل تست های ارسالی در گروه فارسی
۳.کلاس آنلاین گسسته ، زیست و کلاس آنلاین فارسی 
یک شنبه۲/۲۱:
۱.دوره درس فیزیک دوازدهم فصل۱و۲و۳و حل تست های ارسالی در گروه فیزیک
۲.دوره درس دینی درس۱تا۵ حل تست های ارسالی در گروه دینی
۳.کلاس آنلاین فیزیک و فارسی
دوشنبه۲/۲۲:
۱.جمع بندی هندسه فصل۱تا۳/زیست ۳ فصل۵ تا انتها و حل تست های ارسالی
۲.جمع بندی درس عربی ۳ درس۱تا۴ و حل تست های ارسالی
۳.کلاس آنلاین هندسه و عربی
سه شنبه ۲/۲۳:
۱.جمع بندی درس شیمی فصل۱تا۴ و حل تست های ارسالی 
۲.جمع بندی درس زبان درس۱تا۳ و حل تست های ارسالی
۳.کلاس آنلاین شیمی و زبان
چهارشنبه۲۴/۲:
 ۱.جمع بندی درس فیزیک دوازدهم فصل ۴و۵و۶و حل تست های ارسالی
۲.جمع بندی درس دینی درس۶تا۱۰ و حل تست های ارسالی
۳.کلاس آنلاین فیزیک و دینی 
پنج شنبه ۲/۲۵:
۱.جمع بندی درس حسابان و ریاضی تجربی با حل تست های ارسالی از کل مطالب
۲.جمع بندی درس فارسی در مبحث آرایه و دستور
۳.کلاس آنلاین حسابان و فارسی
تذکرات مهم:
۱.برای هر روز دو مبحث از دوازدهم در نظر گرفته شده که لازم است کامل و درست جمع بندی شده و از پراکنده خوانی پرهیز شود
۲.همه دانش آموزان کنکور تجربی،ریاضی،هنر و زبان موظفند این برنامه را اجرا نمایند.( بچه های هنر و زبان جهت آمادگی برای امتحان نهایی)
۳.زمان دقیق کلاس های آنلاین متعاقبا اعلام خواهد شد.
۴.در کلاس های هفته چهارم اردیبهشت دروس پایه دوازدهم  باحل تست و نمونه امتحان نهایی برگزار می شود.
۵.شب های عزیز قدر فرصت خوبی برای نیایش و  جبران درسی است. 
۶.نتایج آزمون ۲۶ اردیبهشت آخرین فرصت برای جبران نمرات مستمر می باشد
سرعت خود را تنظیم کنید و منتظر خط شروع باشید