امتحانات کلاس هشتم

برنامه امتحانی و نحوه برگزاری امتحانات اعلام شد. آزمون غیرحضوری راس ساعت 18- جهت دریافت بسته پاسخنامه به صورت حضوری به مدرسه مراجعه نمایید. 

تذکرات و زمان برگزاری آزمونها به دقت مطالعه گردد.

گزارش تصویری