امتحانات کلاس دهم ویازدهم

آزمون غیرحضوری راس ساعت 17 - جهت دریافت بسته پاسخنامه به صورت حضوری به مدرسه مراجعه نمایید.

یادآوری پایه دهم و یازدهم:

 آزمون غیرحضوری نوبت دوم خرداد ماه ۱۳۹۹

 شیوه اجرا: به دلیل متفاوت بودن سوالات به PV دانش آموز در what's app ارسال می گردد.
دانش آموزان لازم است پس از نوشتن پاسخ سوالات در پاسخبرگ آزمون، از طریق نرم افزار Cam Scanner از پاسخبرگ خود عکس گرفته و به PV معلم راهنما ارسال نماید.

 تذکرات مهم: 

۱-در غیر صورت شیوه مذکور و یا تاریک افتادن عکس و یا ناقص شدن آن و دلایل دیگر به آزمون درس مربوطه نمره ای تعلق نمی گیرد.
۲- طبق تقاضای قبلی از اولیای گرامی خواهشمندیم در اجرای آزمون و صحت برگزاری آن همکاری لازم را مبذول فرمایند.

۳- ارسال پاسخبرگ پس از زمان آزمون قابل قبول نخواهد بود و نمره صفر برای درس مربوطه لحاظ می گردد.

پیشاپیش از دقت نظر دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی ایشان در برگزاری آزمون سپاسگزاری می گردد.

گزارش تصویری