امتحان نهایی کلاس دوازدهم

امتحان نهایی کلاس دوازدهم به صورت حضوری در حوزه امتحانی دبیرستان شهید رجایی (خ سلیمان خاطر) برگزارمیگردد

تذکرات وبرنامه امتحانی را به دقت مطالعه نمایید

گزارش تصویری