جشن اختتامیه

منتفی شدن مراسم اختتامیه

با سلام و احترام

به علت شرایط موجود و لزوم رعایت موارد بهداشتی وبرگزار نشدن تجمعات غیر ضروری شرایط برگزاری مراسم اختتامیه و جشن برگزیدگان وجود ندارد. دریافت کارنامه به صورت فردی اعلام میگردد.