گزارش تصویری

 برگزاری کلاس های آنلاین و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی 

 گزارش تصویری از برگزاری کلاس های آنلاین و حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی 

حضور دانش آموزان در مدرسه قبل از اطلاعیه فرمانداری استان تهران و اعلام وزارت بهداشت در رابطه با تعطیلیه استان تهران بوده است. 

گزارش تصویری