تاریخ برگزاری کنکور سراسری

کنکور سراسری 1400 اولین کنکوری است که فقط بر اساس منابع نظام آموزشی 6 - 3 - 3 برای کلیه داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم برگزار می شود و همه داوطلبان باید دروس پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم را به عنوان منبع درسی برای برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ در نظر گرفته و مطالعه نمایند .

زمان برگزاری گروه های آزمایشی کنکور سراسری ۱۴۰۰ 
نام رشته زمان برگزاری آزمون
ریاضی صبح پنج­ شنبه ساعت 7 صبح مورخ 10 تیر ماه 1400
انسانی صبح پنج­ شنبه ساعت 7 صبح مورخ 10 تیر ماه 1400
تجربی صبح جمعه ساعت 7 صبح مورخ 11 تیر ماه 1400
هنر بعد از ظهر پنج­شنبه ساعت 14:30 مورخ 10 تیر ماه 1400
زبان بعد از ظهر جمعه ساعت 14:30 مورخ 11 تیر ماه