آزمون جامع گزینه دو

اولین آزمون جامع هماهنگ ویژه دانش آموزان کلاس دهم و یازدهم و دوازدهم جمعه 25مهر برکزارمیگردد.

آزمون به صورت آنلاین و از طریق سایت گزینه دو برگزار میشود.

اخبار تکمیلی توسط مشاور پایه در گروه ارسال میگردد