گزینه دو

کسب رتبه دو رقمی در آزمون جامع اول کشوری گزیینه دو

علی افشار: کسب رتبه ۹۳ ام کشوری از پایه ی دهم

مانی ارژنگی: کسب رتبه ۸۳ ام کشوری از پایه یازدهم رشته ریاضی 

علی بشیری: کسب رتبه ۴۵ ام کشوری از پایه یازدهم رشته تجربی 

علیرضا پورهادی: کسب رتبه ۶۵ ام کشوری از پایه یازدهم رشته تجربی

گزارش تصویری