حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست

علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد: «مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری، حضوری برگزار نخواهد شد.»

علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: بازگشایی مدارس از اول بهمن در مناطق آبی و زرد انجام می‌شود که حضور دانش‌آموزان اختیاری است، آن هم دو روز در هفته و یک یا دو ساعت‌.

وی گفت: مدارس اجباری برگزار نمی‌شود و خانواده‌ها با اختیار خود فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند. اما تعیین شرایط حضور کادر مدرسه بر عهده آموزش و پرورش است.»