دبیرستان بحرالعلوم جشنواره فرهنگی،ورزشی برگزار می کند

دبیرستان بحرالعلوم جهت افزایش ضریب آموزشی و پرورشی دانش آموزان جشنواه فرهنگی و ورزشی، مسابقه کتابخوانی و بازدید مجازی از موزه آذربایجان برگزار می کند.

این جشنواره که در بهمن ماه 1399 برگزار میشود در راستای ارتقاء سطح آموزشی و پرورشی دانش آموزان این مدرسه در دستور کار قرار گرفته شده است.

روند این جشنواره به شرح زیر می باشد.

1. جشنواره فرهنگی عید تا عید

2. جشنواره فرهنگی، ورزشی دهه فجر

3. مسابقه کتابخوانی (2) ویژه دوره اول

4. بازدید مجازی (3) موزه آذربایجان