رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:

بازگشایی‌های شتابزده و بازگشایی مدارس اشتباه بزرگی است

پیام طبرسی، رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به افزایش سه درصدی آمار بستری‌ بیماران کرونا طی شبانه روز گذشته، نسبت به بروز موج چهارم کرونا هشدار داد و گفت: «بازگشایی‌های شتابزده و بازگشایی مدارس و سایر اماکن تجمعی اشتباه بزرگی است.»