برگزاری مسابقات ویژه ماه مبارک رمضان

دبیرستان علامه بحرالعلوم در نظر دارد با برگزاری مسابقات مختلف در ماه مبارک رمضان دانش آموزان خود را به چالش بکشد.

مهلت شرکت در مسابقات تا پایان ماه مبارک رمضان می باشد.