پایگاه تابستانی کلاس‌های هفتم - هشتم (به صورت حضوری)

دبیرستان علامه بحرالعلوم در راستای بهروری هرچه بهتر دانش آموزان خود پایگاه تابستانی تشکیل داده است.

دبیرستان علامه بحرالعلوم در راستای بهروری هرچه بهتر دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم به صورت حضوری پایگاه تابستانی تشکیل داده است.
این پایگاه در روزهای یکشنبه و سه شنبه به صورت حضوری از تاریخ 3 مرداد 1400 لغایت 9 شهریور 1400 از ساعت 08:00 الی 12:45 دایر می باشد.