پیام تبریک دانش آموزان دبیرستان بحرالعلوم به مناسبت

دانش آموزان مجموعه آموزشی بحرالعلوم به منظور قدردانی از زحمات مادران خود پیام تبریک ویژه ای را به صورت دسته جمعی تهیه نموده اند. این اثر به تمامی مادران گرانقدر تقدیم می گردد.

پیشکشی به تمامی مادران سرزمینمان