برگزاری جلسه اولیا با کادر دبیرستان بحرالعلوم (دوره اول و دوم)

مجتمع آموزشی بحرالعلوم در نظر دارد جهت ارائه گزارش عملکرد این مجموعه در خصوص بازگشایی مجدد مدارس و همچنین ارائه تقویم اجرایی دانش آموزان و راندمان آنها پس از ایام تعطیلات نوروز 1401 اقدام به برگزاری جلسه با اولیا گرامی نماید.

مجتمع آموزشی بحرالعلوم در نظر دارد جهت ارائه گزارش عملکرد این مجموعه در خصوص بازگشایی مجدد مدارس و همچنین ارائه تقویم اجرایی دانش آموزان و راندمان آنها پس از ایام تعطیلات نوروز 1401 اقدام به برگزاری جلسه با اولیا گرامی نماید.

تاریخ برگزاری جلسه (دوره اول): چهارشنبه 31 فروردین 1401 راس ساعت: 14:00 (پایه هفتم) ساعت: 15:00 (پایه هشتم)

تاریخ برگزاری جلسه (دوره دوم): پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 راس ساعت: 14:00