ارائه برنامه مطالعاتی جهت آمادگی امتحانات نوبت دوم

مجتمع آموزشی بحرالعلوم در نظر دارد به منظور آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان جهت شرکت در آزمون های نوبت دوم اقدام به برگزاری و ارائه برنامه مطالعاتی نماید.

این برنامه جهت آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان برای شرکت در آزمون های نوبت دوم بوده و مدت زمان آن 3 هفته می باشد. لذا از دانش آموزان عزیز تقاضا می شود در این برنامه مطالعاتی شرکت و حضور خود را به عمل آورند.