اردو تفریحی - فوتبال زمین چمن

مجتمع آموزشی بحرالعلوم در راستای ایجاد فضایی شاد و صمیمی تر دانش آموزان خود را دعوت به بازی در زمین چمن نموده است.

این اردو تفریحی به صورت گروهی و به تفکیک پایه (هفتم و هشتم / دوره اول) (دهم و یازدهم / دوره دوم) در نظر گرفته شده است. به همین منظور دانش آموزانی که تمایل به شرکت در این اردو را دارند می بایست فرم رضایتنامه، توسط یکی از والدین تکمیل و به مدرسه ارائه شود.

زمان برگزاری: 19 اردیبهشت 1401 - 08:00 لغات 11:00 صبح

مکان: زمین چمن بانک سپه