نفرات برتر امتحانات خرداد ماه 1401 (نوبت دوم) | متوسطه اول

باتوجه به اتمام آزمون‌های نوبت دوم ، نفرات برتر مشخص و اعلام شد.

دانش آموزان برتر آزمون های نوبت دوم خرداد ماه 1401