اهدا تندیس دانش آموزان برتر آزمون های نوبت دوم

باتوجه به اتمام امتحانات نوبت دوم، مجتمع آموزشی بحرالعلوم به عنوان یاد بود تندیسی جهت ارائه به دانش آموزان برتر در نظر گرفته است. در ادامه بخش هایی از دریافت تندیس یادبود را مشاهده خواهید کرد.

اهدا تندیس دانش آموزان برتر امتحانات نوبت دوم