خلاصه ای از مراسم بازگشایی مدرسه سال تحصیلی 1403-1402

باز آمد بوی ماه مدرسه.....!

باورود به ماه مهر، ماه مهربانی ها و آغاز سال تحصیلی جدید، دبیرستان بحرالعلوم مراسمی به همین مناسبت برگزار نموده است. در ادامه شما را به تماشای بخش هایی از مراسم بازگشایی مدرسه دعوت می نماییم. همراه ما باشید.

خلاصه ای از مراسم بازگشایی مدرسه سال تحصیلی 1403-1402