بخش‌هایی از ساعات ورزش دبیرستان بحرالعلوم زیر نظر مربی

بخش‌هایی از ساعات ورزش دبیرستان بحرالعلوم زیر نظر مربی، جهت آمادگی جسمانی همراه با تمرینات ویژه، پیش از بازی فوتسال. باما همراه باشید.

بخش‌هایی از ساعات ورزش دبیرستان بحرالعلوم زیر نظر مربی