برگزاری مسابقه خزانه ضرب المثل های فارسی

گفته اند: از نظر فراوانی ضرب المثل ، زبان فارسی یکی از دو سه زبان اول جهان است. مثل ها در زبان فارسی آن قدر زیاد است که با زیر و رو کردن و کنار هم چیدن آنها، می توان چگونگی زندگی و تاریخ پیشینیان را نوشت. اهمیت دانستن و کاربرد ضرب المثل ها تا به آن جاست که مصطفی رحماندوست نویسنده چیره دست کودک و نوجوان می گوید: آنهایی که در گفتار خود ضرب المثل به کار می برند، یک سروگردن از بقیه بالاترند. از این رو تصمیم گرفتیم که "مجموعه مسابقه خزانه ضرب المثل های فارسی" با هدف تعمیق اندیشه و شکل گیری سخن تاثیرگذار و آراسته به طنز را در بعضی از مناسب ها به اجرا در آوردیم. در ادامه به برای نمونه اولین ضرب المثل از سری مسابقات خزانه ضرب المثل را برایتمان قرار داده ایم.

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند هر یک از موارد خواسته شده درصفحه اختصاصی هریک از آن ها به صورت هفتگی قرار خواهد گرفت. این موارد بسته به نوع مسابقه (کاربرد ضرب المثل یا بیان خود ضرب المثل)  هر هفته اعلام خواهد شد.