جدول زمان‌بندی دریافت کارنامه (دوره اول)

جدول زمان بندی مراجعه اولیای محترم جهت دریافت کارنامه دوره اول

بدین وسیله به اطلاع اولیاء محترم می رساند طبق زمان‌بندی تعیین شده، در زمان مقرر می توانند جهت دریافت کارنامه پایان نوبت فرزندان خود به مجموعه آموزشی بحرالعلوم مراجعه نمایند.

گزارش تصویری