مناسبت ها

آشنايي مختصر با مجتمع علامه بحرالعلوم

مجتمع آموزشي علامه بحرالعلوم

( منطقه 7 شهر تهران )

افزايش سطح درخواست ورود به دانشگاههاي برتر كشور در طي سالهاي اخير ، اهميت انتخاب مدرسه مناسب جهت گذراندن موفقيت آميز مقطع متوسطه تحصيلي را براي اولياء دانش آموزان مضاعف نموده است . شرايط فرهنگي جامعه و خواستهاي تربيتي اولياء اين حساسيت را دو چندان كرده است . از همين رو توجه به مدارس برتر در سطح كشور ‌افزايش و تنوع فعاليتها را درمدارس گوناگون در پي داشته است . كه در صورت دقت و اهتمام همه جانبه مي تواند گامي مثبت در امر آموزش و پرورش كشور تلقي گردد .دبيرستان علامه بحرالعلوم (منطقه 7 تهران) يكي از پيشگامان اين راه دشوار و طولاني درسطح كشور بوده است اين مدرسه كه از آخرين سالهاي دهه 60 فعاليت خود را آغاز كرده توانسته  تاكنون...

ادامه ...
آشنايي مختصر با مجتمع علامه بحرالعلوم

اخبار

مقالات

دراین مقاله عادت های اشتباهی را بررسی می کنیم که در بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان وجود دارد؛ عادت هایی که با کنارگذاشتن آنها می توانیم نتیجه...

بیشتر