دانش آموزان برگزیده جشنواره عید تا عید دبیرستان علامه بحرالعلوم

پس از برگزاری جشنواره عید تا عید مجتمع آموزشی بحرالعلوم، اسامی برگزیدگان این جشنواره اعلام شد.

دانش آموزان برگزیده جشنواره عید تا عید