ارائه تکالیف نوروزی دانش آموزان

دبیرستان علامه بحرالعلوم در نظر دارد بر اساس سطح علمی هر یک از دانش آموزان خود تکالیف ویژه نوروزی  اختصاص دهد.

ضمن تبریک به مناسبت میلاد منجی  عالم بشریت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه وهمچنین تبریک فرارسیدن بهار طبیعت وعید نوروز وارزوی بهروزی وسلامتی برای دانش آموزان عزیز ، مجتمع آموزشی بحرالعلوم در راستای افزایش سطح علمی دانش آموزان خود در نظر دارد در ایام نوروز تکالیف ویژه ای را مختص هر یک از دانش آموزان عزیز اختصاص دهد. تکالیف نامبرده به دسته های مختلف ویژه هر دانش آموزان تعریف و بارگزاری شده است. لذا از هر یک از عزیزان تقاضا می شود در این امر کوشا باشند.