برگزاری کلاس‌های مباحثه و کارگروهی

مجتمع آموزشی بحرالعلوم به منظور افزایش سطح علمی و درسی دانش آموزان خود، اقدام به برگزاری کلاس‌های مباحثه و کارگروهی دانش آموزان خود نموده است.

این کلاس در قالب گروه های چند نفره به منظور مطالعه گروهی و رفع اشکال هر یک از دانش آموزان بگزار گردید. در ادامه شما را به تماشای بخشی از این کلاس دعوت می نماییم.