برگزاری آزمون جامع ویژه دوره اول متوسطه

مجتمع آموزشی علامه بحرالعلوم در نظر دارد جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان خود اقدام به برگزاری آزمون‌های جامع دوره ای کند.


دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند آزمون جامع در تاریخ 18 اردیبهشت 1401 راس ساعت 12:00 برگزار خواهد شد.

دانش آموزان در نظر داشته حضور و شرکت در آزمون جامع الزامی می باشد و نتایج آن در وضعیت تحصیلی شما تاثیر خواهد داشت.