برگزاری اردو تفریحی پایان سال تحصیلی

دبیرستان بحرالعلوم به منظور ایجاد لحظاتی مفرح و خاطره انگیز در روزهای پایانی سال تحصیلی اقدام به برگزاری اردو فوتبال زمین چمن نموده است.

این اردو برای هر دو دوره متوسطه اول و دوم برگزار شد. در ادامه قسمتی هایی از این اردو را مشاهده می کنید.