برنامه امتحانات نوبت دوم 1401-1400

باتوجه به نزدیکی پایان سال تحصیلی و آغاز امتحانات نوبت دوم، برنامه آزمون‌های خرداد ماه دانش‌آموزان مجتمع آموزشی بحرالعلوم مشخص و قابل دریافت می باشد.

با نزدیک شدن به شروع امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 1400-1401 دانش آموزان عزیز می توانند برنامه امتحانی خود را از طریق لینک های زیر دانلود و رویت فرمایند.


دانلود برنامه امتحانات نوبت دوم (دوره متوسطه اول)


دانلود برنامه امتحانات نوبت دوم (دوره متوسطه دوم)

حضور دانش آموزان در امتحانات الزامی بوده و در صورت عدم شرکت در هریک آزمون‌ها، غیب درج خواهد شد.