آغاز برگزاری آزمون‌های نوبت دوم

باتوجه به اتمام سال تحصیلی، امروز یکم خرداد ماه 1401 امتحانات دانش آموزان مجتمع آموزشی بحرالعلوم آغاز گردید. در ادامه می توانید بخش‌های از برگزاری آزمون‌ها را مشاهده نمایید.

آغاز برگزاری آزمون‌های نوبت دوم سال تحصیلی 1401-1400