اعلام نفرات برتر آزمون های نوبت اول 1401

پس از اتمام آزمون‌های نوبت اول و ارائه کارنامه دانش آموزان، نفرات برتر این دوره از امتحانات مشخص و اعلام گردید.

نفرات برتر آزمون های نوبت اول