بخش‌هایی از گزارش تصویری جشنواره مسابقات ورزشی هشتگانه

پس از اتمام برگزاری مسابقات ورزشی هشتگانه در رشته‌های مختلف، بخش هایی از این جشنواره را می توانید به صورت یک گزارش تصویری مشاهده نمایید. باما همراه باشیذ.

بخش‌هایی از گزارش تصویری جشنواره مسابقات ورزشی هشتگانه