جلسات انس با قرآن ویژه ماه مبارک رمضان

باتوجه به حلول ماه مبارک رمضان، مجتمع آموزشی علامه بحرالعلوم اقدام به برگزاری مراسم انس با قرآن در ماه مبارک رمضان نموده است. در ادامه می توانید بخش هایی از این مراسم را مشاهده نمایید.

جلسات انس با قرآن ویژه ماه مبارک رمضان