اردو تفریحی مجموعه فرهنگی ورزشی دربند

دبیرستان بحرالعلوم به منظور فراهم نمودن اوقاتی مفرح و استراحت دانش آموزان در روزهای پایانی سال تحصیلی و همچنین آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون های نوبت دوم اقدام به برگزاری اردو تفریحی مجموعه فرهنگی ورزشی دربند نموده است. در ادامه شما را به تماشای بخش هایی از گزارش تصویری این اردو ویژه دانش آموزان دوره اول جلب می نماییم. باما همراه باشید.

گزارش تصویری از اردو تفریحی مجموعه فرهنگی ورزشی دربند