پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان

دبیرستان بحرالعلوم مفتخر به کسب مقام برتر در پنجمین جشنواره پروژه های دانش آموزی فرهیختگان در بخش سازه های ماکارونی شده است.

بخش هایی از گزارش تصویری مسابقه سازه های ماکارونی دبیرستان بحرالعلوم