طرح خلاق

بخش هایی از ویژه برنامه های پایگاه تابستانی 1402 با عنوان "طرح خلاق" ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه به دید شما همراهان عزیز گذاشته ایم که در قسمت قبل شاهد بخش کاردستی بوده ایم. در این قسمت به سراغ قسمت دوم با عنواین "نقاشی و کشورستان" رفته ایم. باما همراه باشید.

طرح خلاق "قسمت دوم" | کشورستان و نقاشی