آزمایش نهایی پروژه

پس از اتمام کلاس های فوق برنامه در پایگاه تابستانی 1402 می‌رسیم به آزمایش نهایی پروژه "نجات تخم مرغ". در این بخش دانش آموزان سازه‌های خود را آزمایش و از نتایج آن مطلع خواهند شد. در ادامه بخش هایی از این آزمایش را تماشا کنید. باما همراه باشید.

آزمایش نهایی پروژه "نجات تخم مرغ"