اردو اختتامیه پایگاه تابستانی 1402 (دوره اول)

باتوجه به اتمام پایگاه تابستانی 1402 و اعلام امتیازات و اهدا کارنامه دانش آموزان دبیرستان بحرالعلوم به منظور فراهم نمودن اوقاتی به یادماندی برای دانش آموزان خود اقدام به برگزاری اردو در قالب اختتامیه پایگاه تابستانی این دوره نموده است. در ادامه توجه شما را به تماشای بخش هایی از این اردو جلب می نماییم.

اردو اختتامیه پایگاه تابستانی 1402 (دوره اول)