رونمایی از طرح تشویقی دانش آموزان دبیرستان بحرالعلوم

دبیرستان بحرالعلوم به منظور ایجاد فضایی رقابتی در بین دانش آموزان خود، اقدام به اجرا طرح تشویقی نموده است. این طرح در بخش های مطالعاتی و پرورشی به اجرا در خواهد آمد. در ادامه شما را با این طرح بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه ما باشید.

این طرح با به کارگیری دانش آموزان به منظور ایجاد فضایی رقابتی در زمینه های مطالعاتی و پرورشی تهیه و گردآوری شده است. این طرح جهت تشویق دانش آموزان به منظور پیشرفت در دروس و امور پرورشی مدرسه در نظر گرفته شده است. با دانلود و مطالعه دقیق فایل PDF ضمیمه شده از جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوید.

دانلود طرح تشویقی دانش آموزان دبیرستان بحرالعلوم