برنامه مطالعاتی جهت آمادگی آزمون جامع 1 و امتحانات میان نوبت اول

    جهت آمادگی هر چه بهتر دانش آموزان برای شرکت در آزمون جامع 1 و امتحانات میان نوبت اول و افزایش نظم مطالعات در منزل، برنامه مطالعاتی از شنبه 29 مهر در پرتابل دانش آموزان ارائه  شد.

از دانش آموزان و اولیا گرامی تقاضا می گردد طبق برنامه ، دروس را مطالعه فرمایید و میزان مطالعه و انجام تکالیف روزانه را در قسمت ثبت ساعت مطالعه در صفحه اختصاصی خود درج نمایید .

امیدواریم شاهد نتایج خوب از شما دانش آموزان پرتلاش باشیم . از اولیا محترم هم تقاضا داریم با نظارت دقیق بر حسن انجام مطالعه،  فرزندان خود را در این امر یاری فرمایید .