بخش هایی از لیگ والیبال دانش آموزی

آغاز برگزاری لیگ والیبال دانش‌آموزی ۱۴۰۲
باشروع سال تحصیلی جدید در بخش شادی و نشاط، دبیرستان بحرالعلوم اقدام به برگزاری لیگ والیبال نموده است.

بخش هایی از لیگ والیبال دانش آموزی