شروع دور تازه مسابقات کتابخوانی

دبیرستان بحرالعلوم به منظور ترغیب دانش آموزان خود به کتاب و کتابخوانی، مسابقه ای در این راستا ترتیب دیده است. این مسابقه در بخش های مختلف و عناوینی جذاب در نظر گرفته شده است.

دانش آموزان عزیز جهت اطلاع از عناوین کتب و همچنین تاریخ های برگزاری مسابقه به دفتر پرورشی دبیرستان مراجعه نمایند.