بخش هایی از اردو تفریحی پینتبال و وسایل سرگرمی آزادی

باتوجه به نزدیک شدن ایام امتحانات میان نوبت اول و نیاز دانش آموزان به فضایی مفرح و شاد پیش از شروع آزمون ها دبیرستان بحرالعلوم اقدام به برگزاری اردو تفریحی پینتبال و وسایل سرگرمی آزادی نموده است. در ادامه توجه شما را به تماشای بخش هایی از این اردو جلب می نماییم. همراه ما باشید.

بخش هایی از اردو تفریحی پینتبال و وسایل سرگرمی آزادی