برگزاری مسابقات طناب کشی، فوتسال و مچ اندازی ویژه هفته دانش آموز

باتوجه به شروع هفته دانش آموز دبیرستان بحرالعلوم اقدام به برگزاری مسابقات مختلف در رشته های طناب کشی، فوتسال و مچ اندازی نموده است. دانش آموزان در این رشته به رقابت با یکدیگر می پردارند. برنده رقابت ها شامل دریافت امتیاز و  جوایز نفیسی خواهد شد. در ادامه بخش هایی از این رقابت ها را برای شما به نمایش گذاشته ایم. باما همراه باشید.

برگزاری مسابقات طناب کشی، فوتسال و مچ اندازی ویژه هفته دانش آموز