طراحی روزنامه دیواری ویژه هفته دانش آموز

دبیرستان بحرالعلوم در راستای فعالیت های پرورشی به مناسبت هفته دانش آموز اقدام به برگزاری مسابقات طراحی روزنامه دیواری نموده است. این مسابقه در جهت فعالیت های پرورشی و برانگیختن ذهن دانش آموزان به منظور خلاقیت در روزنامه نگاری وطراحی برگزار شد. در ادامه نمونه ای از بهترین آثار دانش آموزان را برای شما به نمایش گذاشته ایم. باما همراه باشید.

نمونه ای از آثار روزنامه دیواری دانش آموزان بحرالعلوم به مناسبت هفته دانش آموز